Karl Miika Wikberg

- Osteopat D.O

- Fysioterapeut YH

- Manuell terapi - specialiserad MT

Jag är Karl Miika Wikberg, under valvira registrerad osteopat D.O och fysioterapeut YH. Jag blev examinerad år 2009 från yrkeshögskolan Arcada. Utöver detta har jag MT (manuell terapi) specialisering för fysioterapeuter från Osteopatiskolan Atlas. Jag blev färdig osteopat på våren 2017, också från Osteopatiskolan Atlas.

Jag erbjuder osteopatisk behandling och vid behov fysioterapi. Mitt arbetssätt är att finna ursprunget av ditt besvär genom att vårda kroppen som en helhet. Jag använder mig av alla resursser jag har till mitt förfogande från osteopati och fysioterapi, för att få bestående resultat i ditt välmående. Manuell behandling, självbehandlings rörelser och hjälp med vardagens ergonomi.


REKISTERISELOSTE

© Karl Miika Wikberg 2014